Consiglio


Denise Piras

Valeria Utzeri

Maurizio Medda

Clarissa Magai

Daniele Madeddu (Capogruppo di Maggioranza)

Manuela Casula

Christian Putzu

Gabriele Porcu

Gianfranco Piu (Capogruppo di Minoranza)

Giancarlo Porcu

Piero Carta

Luca Massessi

Condividi su: Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su GooglePlus